AC is Leaking Water

التكييف بينقط

هنصلحلك التكييف من التنقيط

AC External Unit is Dripping (Compressor outside house)

التكييف بينقط من الوحده الخارجية 100 جنيه


AC Internal Unit is leaking water (Inside the house)

التكييف بينقط من الوحده الداخليه 100 جنيه


Change AC Drain Hose

تغيير خرطوم صرف تكيف 75 جنيه